BEST Korttid – Bestilling av sportilgang

Logg inn:

Brukerstøtte?

Faglige spørsmål angående bruk av bestillingsløsningen rettes til best@banenor.no.

Generelle IKT-problemer rettes til brukerstøtte på telefon 22 57 58 00
Interne brukere kan ringe på intern nummer 8383
E-post: brukerstotte@banenor.no

Ny bruker?

Ansatte i Bane NOR: Be leder sende en forespørsel om tilgang til best@banenor.no
Eksterne som trenger tilgang: Benytt vår selvregistreringsløsning

Om BEST

Når skal BEST brukes til bestilling av sportilgang?

Brukerveiledning

Kundeportal

E-læring

Det er utarbeidet en rekke instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker BEST.

Har du problemer med å se videoene kan du prøve denne alternative nedlastingssiden http://www.screencast.com/t/HpX5GRKGBsw.